دستگاه لیزر آیا گوگل برای همیشه تگ لغات مهم را نادیده گرفته؟

این قابلیت و امکان وجود دارد که گوگل در آتی از تگ لغت ها حیاتی سود نماید ولی احتمال آن زیاد نادر است , سالهاست که گوگل تگ لغت ها اساسی دستگاه لیزر را نادیده گرفته و نیازی به تغییر و تحول سیاست خویش احساس نمی‌کند .

با این حال بسیاری از وبمستران دستگاه لیزر و صاحبان وبسایت دستگاه لیزر هنوز تگ کلمه ها مهم را در وب سایت خویش استفاده می کنند تا در صورتی دستگاه لیزر گوگل مجدد روی خوشی به آن نشان اعطا کرد از مزایای دستگاه لیزر آن سود مند شوند , جمع ای نیز مشخص کردن لغات مهم را راهی برای تمرکز خوبتر بر مسئله آیتم باز بینی خویش و طرز دستکاری آن میدانند .

تمام اینها بدان معنا نمی باشد که شما بطور بدون نقص بهره از لغات اصلی دستگاه لیزر دلخواه را نادیده بگیرید , برای هر مطلبی که در بلاگ یا تارنما خود مینویسید کلمه مهم دستگاه لیزر محوری تعیین نمایید و آن دستگاه لیزر را تاحد قابلیت و نه بیشتراز اندازه در محتوا بکار ببرید , جمله بندی خود را طوری تهیه کنید که لغت ها حیاتی زمینه نظرتان را مشتمل بر شود و این کلمه ها را در توضیحات , عنوان و آدرس دهی ورقه بکار ببرید &# دستگاه لیزر روتک ;